Ouders/verzorgers

Leerlingenraad

In onze school hebben wij ook een leerlingenraad. Kinderen in deze raad worden democratisch gekozen in de eigen groep aan het begin van het schooljaar. Zij vertegenwoordigen hun eigen groep in een vergadering met de directie. Samen praten we over de gang van zaken op school en in de klas, het buitenspelen en is er voldoende ruimte voor eigen inbreng. Tussen elke vakantie vergaderen wij een keer. De leerlingenraad bestaat uit de kinderen van groep 3 t/m groep 8.