Ouders/verzorgers

Ouderraad

In de ouderraad (OR) hebben ouders van leerlingen die op It Aventoer naar gaan school zitting. Zij worden op de zakelijke ouderavond gekozen. De ouders van de ouderraad hebben een groot aandeel in de voorbereidingen en de organisatie van diverse feesten op school zoals het sinterklaasfeest, Kerst, Pasen maar ook de activiteiten van het Floralia feest op de vrijdag overdag, Sint Maarten, de Feestelijke Ouderavond en vergeet ook het pleinfeest op de laatste schooldag niet.