♦ Skoalle It Aventoer ♦
De school van Langezwaag, Luxwoude, Jonkersland en omgeving - in de gemeente Opsterland.
 
Kijk ook eens op scholenopdekaart.nl