0513 - 688555De Klamp 12, 8404 GL Langezwaagdirectie.itaventoer@comprix.nl
 • Schooljaarplan
  In dit document leest u het schooljaarplan 2022-2023. Hierin staat de plannen beschreven voor het huidige schooljaar. Het document wordt elk half jaar geëvalueerd en bespreken met MR en team.

           Het schooljaarplan 2023-2024 is hier te lezen.
           Het schoolplan 2023-2027 is hier te lezen.

 • Schoolondersteuningsprofiel
  In dit document is ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) te vinden. Hierin beschrijven wij wat wij op het gebied van zorg kunnen bieden en wat wij niet kunnen bieden.
 • Vervangingsprocedure
  In dit document leest u de stappen die wij ondernemen bij het zoek naar vervanging. 
 • Pestprotocol
  In dit document leest u het geactualiseerde pestprotocol. Hier staat beschreven hoe wij omgaan met pesten op school. Kern van het verhaal -> Praat er samen over! 
 • Gescheiden ouders
  In dit document leest u wijze van communicatie (en formele handelswijze) in het geval van ouders die zijn gescheiden. Ons uitgangspunt (en wens) is dat ouders bij voorkeur samen op gesprek komen.
 • Meldcode en afwegingskader (onveiligheid kinderen)
  Dit document is opgesteld om in geval van vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld de juiste stappen te ondernemen. Wij hebben als school een meldplicht in geval van vermoedens van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. Wij volgen hierbij de meldcode en het afwegingskader.