Informatie

Inzamelingen

Als school werken wij mee aan duurzaamheid. Door verschillende gebruikte producten in te zamelen en te hergebruiken leren wij kinderen dat gebruikte producten een nieuw leven kunnen krijgen. Ook wanneer u geen kinderen op school heeft, bent u van harte welkom om onderstaande producten langs te brengen!

Wat zamelen wij in?

- Oude telefoons en lege cartridges;
Goene bak in kantoor meester Maarten. Opbrengst gaat naar stichting Kika.

- Frituurvet; via garage Bosscha (’t Hou 13A in Langezwaag).
Opbrengst is voor de school.

- Plastic doppen; groene container in de hal van de school; opbrengst voor het trainen van blinde geleide honden. Initiatief van een aantal kinderen van de school.

- Lege batterijen;
Stibatcontainer in kantoor meester Maarten. Opbrengst voor de school.