Informatie

Vakantierooster 2022 - 2023

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Goede Vr. + Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie                        22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsweekend 18 en 19 mei 2023
2e pinksterdag  29 mei 2023
Zomervakantie                                                    22 juli t/m 3 september 2023

Teamdagen 2022 - 2023 (schoolvrije dagen)

Opstarten schooljaar / overleg / scholing 6 september 2022 (dinsdag)
Voorbereiden groepsplannen / scholing      13 februari 2023 (maandag)
Afronding schooljaar / eindgesprekken 7 juli 2023 (vrijdag)

 

* Op teamdagen zijn de leerlingen vrij. Het team gebruikt deze dagen om onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen school te bespreken, groepsplannen te maken en/of evalueren en voor groepsbesprekingen tussen IB’er en groepsleerkrachten.