0513 - 688555De Klamp 12, 8404 GL Langezwaagdirectie.itaventoer@comprix.nl

Peuteropvang en buitenschoolse opvang Langezwaag

Op basisschool It Aventoer verzorgt Kinderwoud Kinderopvang peuteropvang en buitenschoolse opvang. Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden geborgenheid, eigenheid en zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt gezien en mag zijn wie het is.

Het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten is gebaseerd op het ‘spinmodel’, waarin alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden, het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Met ons gevarieerde aanbod sluiten we bovendien eenvoudig aan op de thema’s en activiteiten op school.

Aanbod op Skoalle It Aventoer

  • Peuteropvang: voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Peuterpopvang

Op de peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op de peuteropvang wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Buitenschoolse opvang

Kinderen die de buitenschoolse opvang van It Aventoer bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden

Peuteropvang
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Voorschoolse opvang (voor 2 t/m 12 jaar)
Iedere ochtend (maandag t/m vrijdag) van 7.30 (evt. vervroegd om 7.00 uur mogelijk) tot 8.30 uur. 

Buitenschoolse opvang
Maandag, dinsdagen en donderdag van 14.30 tot 18.00 (evt. verlengd tot 18.30 mogelijk) uur.                    Op woensdag en vrijdag van 12.00 tot 18.30 (evt. verlengd tot 18.30 mogelijk) uur.       

Vakantieopvang
Maandag, dinsdagen en donderdag van 7.30 (evt. vervroegd om 7.00 uur mogelijk) tot 18.00 (evt. verlengd tot 18.30 mogelijk) uur.

Op woensdag en vrijdag is vakantie opvang mogelijk op bv onze locaties in de Knipe of in Gorredijk.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor buitenschoolse opvang Langezwaag? Klik dan hieronder:

Vragen en contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wijzingen?
Neem dan contact op met de afdeling Planning & Plaatsing van Kinderwoud.

Telefoon (0513) 610 825
Email planning@kinderwoud.nl
Website: www.kinderwoud.nl

Kinderwoud Kinderopvang maakt van 'Elke dag een mooie dag!'