0513 - 688555De Klamp 12, 8404 GL Langezwaagdirectie.itaventoer@comprix.nl

Medezeggenschapsraad

Wettelijk is bepaald dat de school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. In de MR hebben drie ouders en drie teamleden zitting. Deze raad denkt mee over de inhoud van het onderwijs en organisatie van de school. Een van de leden van de MR vertegenwoordigt de school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR is een overkoepelend orgaan, waarin alle openbare scholen van stichting Comprix vertegenwoordigd zijn. De MR werkt nauw samen met de ouderraad.

De MR bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Mirjam van der Wal (ouder)
  • Secretaris: Vronie Miedema (leerkracht)
  • Lid: Peter Sinnige (ouder)
  • Lid: Nienke Munting (ouder)
  • Lid: Geeske Bakker (leerkracht)
  • Lid: Sietske Groen (leerkracht)

Contact: mr.itaventoer@comprix.nl

Wat doet een MR? Klik hier voor meer informatie!