Ouders/verzorgers

Medezeggenschapsraad

Wettelijk is bepaald dat de school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. In de MR hebben drie ouders en drie teamleden zitting. Deze raad denkt mee over de inhoud van het onderwijs en organisatie van de school. Een van de leden van de MR vertegenwoordigt de school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR is een overkoepelend orgaan, waarin alle openbare scholen van stichting Comprix vertegenwoordigd zijn. De MR werkt nauw samen met de ouderraad.

De MR bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Sicko Hempenius (ouder)
  • Secretaris: Vronie Miedema (leerkracht)
  • Lid: Geeske Bakker (leerkracht)
  • Lid: Lisa van Galen (leerkracht)
  • Lid: Iska Kuperus (leerkracht)
  • Lid: Nynke Santema (leerkracht)
  • Lid: Hilde de Boer (ouder)
  • Lid: Mirjam van der Wal (ouder)
  • Lid: Peter Sinnige (ouder)

Contact: mr.itaventoer@comprix.nl