Ouders/verzorgers

Verlof formulier

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat zij niet zonder geldige reden afwezig mogen zijn en op school aanwezig moeten zijn. Wanneer dit echter niet mogelijk is, geeft u dit door aan de school en kan er verlof worden verleend door de directeur. Als ouders/verzorgers kunt u online verlof aanvragen via ons ouderportaal. De directeur beoordeeld de aanvraag en zal ook een toelichting geven in het geval van afwijzing. 

Leerplichtambtenaar Opsterland
Janet Hilbolling
E. janet.hilbolling@opsterland.nl
T. 0512 386 222
Werkdagen: di. wo. do.

==================================

Onderstaande informatie komt deels van de website van de gemeente Opsterland en gaat over de leerplicht.

Leerplicht
De Leerplichtwet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 16e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Wanneer een kind 4 jaar is mag het naar school. Kinderen van 5 tot en met 16 jaar zijn leerplichtig. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen naar school gaan. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de gemeente, na uiterlijk 3 achtereenvolgende verzuimdagen of wanneer de leerling gedurende 4 opeenvolgende lesweken meer dan 3 dagen bij elkaar opgeteld verzuimd. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 worden. Daarna worden ze kwalificatieplichtig. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie.

Vrijstelling van leerplicht
Uw kind kan vrijstelling van de leerplicht krijgen, zodat hij of zij niet meer naar school hoeft. Dit kan alleen in de volgende gevallen:

 • bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid die is vastgesteld voor een arts of psycholoog;
 • als uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland.

Vervangende leerplicht
Het kan zijn dat uw kind niet aan de volledige leerplicht of kwalificatieplicht kan voldoen. In dat geval is vervangende leerplicht waarschijnlijk een optie. Vervangende leerplicht is alleen voor kinderen van 14 jaar en ouder. Het is een apart leertraject dat aansluit bij de persoonlijke situatie van uw kind. Er zijn vervangende leertrajecten voor de volledige leerplicht, en ook voor de kwalificatieplicht.

Bijzonder verlof leerplicht
Als uw kind naar school gaat moet hij of zij op de aangegeven tijden de lessen volgen. In een aantal gevallen kunt u bijzonder verlof (maximaal 10 schooldagen per schooljaar) krijgen:

 • bij een wettelijke verplichting die niet buiten schooltijden kan gebeuren - aantal dagen afhankelijk van aard;
 • bij een verhuizing - 1 dag; 
 • bij een huwelijk van bloed- en aanverwanten (tot en met de vierde graad) - 1 tot 5 dagen;
 • bij een overlijden van bloed- en aanverwanten (tot en met de vierde graad) - 1 tot 5 dagen;
 • bij een ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten (tot en met de vierde graad) - aantal dagen afhankelijk van aard;
 • bij een bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes - 1 dag;
 • bij huwelijksjubileum (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar) van bloed- en aanverwanten (tot en met de vierde graad) - 1 dag;
 • bij calamiteiten, bijvoorbeeld brand - aantal dagen afhankelijk van de aard;
 • voor een andere belangrijke reden waarmee de schooldirecteur instemt.

Extra vakantieverlof
Bent u vanwege uw werk niet in staat met uw kinderen op vakantie te gaan binnen de schoolvakantie? Dan kunt u extra vakantieverlof aanvragen. Dit staat los van het bijzondere verlof dat voor ieder kind geldt. U kunt per schooljaar maximaal tien extra vakantiedagen aanvragen. Dit kan niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. U moet minstens acht weken van te voren een uw aanvraag schriftelijk indienen bij de directeur van de school.

Dan moet u dit kunnen bewijzen:
- Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
- Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever overleggen.